Από 1ης Μαρτίου του 2012 το Νοσοκομείο Χανίων συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 νοσοκομείων της Ε.Ε. τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστημιακούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης ενέργειας στα νοσοκομεία [email protected]

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από το ICT Policy Support Programme, ως τμήμα του Προγράμματος – Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία. Κατά τη διάρκεια του έργου [email protected], ένα ευφυές και καινοτόμο σύστημα θα παρακολουθεί με αισθητήρες την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και θα προβαίνει σε δράσεις βελτιστοποίησης μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης.

Το "στοίχημα" είναι πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη ότι τα Νοσοκομεία καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από όλα τα δημόσια κτήρια, κυρίως λόγω αυξημένων αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό και αδιάλειπτης λειτουργίας.

Σήμερα δύο χρόνια μετά την ένταξη του Γ.Ν.Χ σε αυτό το πρόγραμμα εκπρόσωποι φορέων που συνυπάρχουν σε αυτό, επισκέφθηκαν τους χώρους του νοσοκομείου και κάνοντας μια επιτόπια αυτοψία παρακολούθησαν την πρόοδο του προγράμματος.Τους εταίρους σε αυτή την καινοτόμα δράση υποδέχτηκε η διοίκηση του Νοσοκομείου Χανίων.

Χαράλαμπος Δουλγεράκης (Διοιηκητής Γ.Ν.Χ.): "Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στο Νοσοκομείο Χανίων τους εκπροσώπους όλων των Ευρωπαϊκών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Green Hospital.

Σήμερα ολοκληρώνουμε το δεύτερο χρόνο υλοποίησης αυτού του προγράμματος και μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο.

Εμείς συμμετέχοντας σ' αυτό το πρόγραμμα έχουμε ήδη επιλέξει πιλοτικά τους χώρους του νοσοκομείου μέσα από τους οποίους με τις καθημερινές μας μετρήσεις, δίδουμε τα στοιχεία κεντρικά σε αντίστοιχα όργανα του προγράμματος,που ελέγχουν και στο τέλος θα βγάλουν τα τελικά συμπεράσματα τα οποία θα είναι χρήσιμα, όχι μόνο για τα υπάρχοντα νοσοκομεία αλλά ακόμα και για πολλά Δημόσια κτίρια τα οποία είναι ενεργοβόρα και ταυτόχρονα βέβαια θα είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπ' όψιν τους για τα νέα νοσοκομεία τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν".Στόχος του έργου είναι να υπάρξει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας για Νοσοκομεία το οποίο, στη συνέχεια, να μπορεί να επεκταθεί και να διατεθεί σε όλα τα Νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μεί́ωση του ενεργειακού κόστους, στην εξοικονόμηση πόρων και μείωση των εκπομπών CO2.

Στο [email protected] συμμετέχουν 11 εταίροι από 4 χώρες της Ευρώπης: AEA – Loccioni Group (Iταλία), Συντονιστής, Schneider Electric Italia Spa (Ιταλία), Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος και Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών (Ελλάδα), Fundacio Insititut de Recerca de L’Energia de Catalunya (Ισπανία), Agefred Servicio, S.A. (Ισπανία), IF Technology B.V. (Ολλανδία), Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V. (Ολλανδία). Τα Νοσοκομεία που αποτελούν τις πιλοτικές εφαρμογές είναι: Νοσοκομείο της Ανκόνα (Ιταλία), Νοσοκομείο Virgen de las Nieves στη Γρανάδα (Ισπανία), Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Νοσοκομείο De Mollet στη Βαρκελώνη (Ισπανία).Δρ. Διονυσία Κολοκοτσά (Επικ. καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης): "Η σημερινή ήταν μια συνάντηση προόδου και ανάλυσης όλων των εργασιών του έργου και παρουσίασή τους στους υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε δύο ανεξάρτητους αξιολογητές.

Παρουσιάσαμε τις εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στα τέσσερα πιλοτικά νοσοκομεία και τι έχουμε πετύχει όσων αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας βασισμένοι πάντοτε σε υπάρχοντα εξοπλισμό.

Δεν έχουμε παρέμβει αλλάζοντας το κέλυφος, αλλά βασιζόμαστε σε αυτά που έχουμε και κάνουμε καλύτερη διαχείριση και μείωση της σπατάλης με σκοπό να φθάσουμε ακόμα και το 50%.

Υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι ελέγχουν όλη τη διαδικασία, δίνουν σήματα στο κεντρικό σύστημα ελέγχου το οποίο επιλέγει ποιες δράσεις θα κάνει σε σχέση με αυτό που χρειάζεται να πετύχουμε που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε άλλα νοσοκομεία υπάρχουν μετρήσεις ρύπων εσωτερικών χώρων σε χειρουργεία που μετρούν το ύψος των ρύπων και ρυθμίζεται ο αερισμός. Τώρα στην τελευταία χρονιά που διανύουμε, θα γίνει αξιολόγηση αυτού του συστήματος που έχουμε εγκαταστήσει ώστε να γίνουν οι τελικές διορθώσεις και τελικά να ολοκληρωθεί το έργο και να πάμε σε αυτό που λένε και οι εταίροι - κυρίως οι βιομηχανικές εταιρίες - που θα είναι η αξιοποίησή του περαιτέρω σε άλλα νοσοκομεία σε άλλα κτίρια είτε και σε άλλες εφαρμογές είτε και σε μας στο Πολυτεχνείο, γιατί όχι".