Στις προυποθέσεις για ένταξη στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης της δημιουργίας υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, αναφέρεται έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο εστάλει ως απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη στην με Α.Π. 7835/25-4-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Υπόγειος χώρος στάθμευσης στο Στάδιο Χανίων ‘‘Έλενα Βενιζέλου’’». 

Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας διαβιβάζει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Γιαννούσης.

Στο έγγραφό του ο κ. Γιαννούσης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Δεδομένου ότι:
- το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει υποβληθεί και αναμένεται η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεπώς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί,
- ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη (στάδιο ολοκλήρωσης πρώτων σχεδίων) και συνεπώς δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο σχετικός διαπραγματευτικός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
είναι πρόωρο στην παρούσα φάση που αφορά σε στρατηγικό επίπεδο σχεδιασμού η οποιαδήποτε αναφορά σε ένταξη συγκεκριμένων έργων στα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, έργο σχετικό με το αναφερόμενο στην ερώτηση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο αστικής κινητικότητας της συγκεκριμένης αστικής περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη ή μη ενός έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο θα υποβληθεί προς ένταξη, η οποία κατά την αξιολόγησή του τα κριτήρια (αναπτυξιακά, ωριμότητας, κλπ) που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε προγράμματος.»

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης, μεταξύ άλλων ανέφερε «…Η δημιουργία του συγκεκριμένου υπόγειου χώρου στάθμευσης αφ’ ενός θα λύσει τα προβλήματα στάθμευσης της ανατολικής πλευράς της πόλης ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην απελευθέρωση και στην ανάδειξη του χώρου των οχυρώσεων της παλιάς πόλης των Χανίων. Γεγονός το οποίο συνδέεται και με την ένταξη της παλιάς πόλης και των οχυρώσεων στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Η δημιουργία του υπόγειου χώρου στάθμευσης θα πρέπει να συνδυαστεί με την ανακατασκευή του Σταδίου των Χανίων ‘‘Έλενα Βενιζέλου’’ όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός, αφού το Στάδιο στο οποίο διαχρονικά διεξάγονται σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση» και ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς εάν είναι στα σχέδιά τους η ανακατασκευή του Σταδίου Χανίων ‘‘Έλενα Βενιζέλου’’ και η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.