Νέο Καλλικράτη θα έχουμε και στις Δημόσιες Οικονομικές Εφορείες αφού το υπουργείο οικονομικών σκοπεύει να προχωρήσει στην κατάργηση-συγχώνευση 213 Δ.Ο.Υ. από τις 288 συνολικά που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Από τις 75 εφορίες, οι 20 θα βρίσκονται στο Νομό Αττικής, οι 6 στο Νομό Θεσσαλονίκης και οι 49 Δ.Ο.Υ. στην υπόλοιπη χώρα.

Στοιχεία για το νομό Λασιθίου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, όμως από το μικρό αριθμό που απομένουν στη χώρα, καταλαβαίνουμε ότι οι τέσσερις εφορίες του νομού Λασιθίου θα συγχωνευτούν σε μία.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύματα, η κυβέρνηση όλοι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. που θα συγχωνευθούν θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ των πρωτευουσών των νομών, ενώ περισσότεροι από 2.000 υπάλληλοι θα ενισχύσουν τα Τμήματα Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων.

Η προτεινόμενη συνένωση στο τελικό στάδιο θα αφορά και τις νησιωτικές περιοχές, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες που θα παραμείνουν κατά το μεταβατικό στάδιο θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα ΚΕΠ των Δήμων που λειτουργούν ήδη. Οι εφοριακοί θα θεωρούνται εν δυνάμει ελεγκτές και θα επικεντρωθούν στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την επεξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και στην εφαρμογή των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης εσόδων.

Οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ για έκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3 και αντιγράφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

Ακόμα, από τα ΚΕΠ θα μπορούν να παίρνουν την επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου, έναρξης ή διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου και αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία και να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης στο ΤΑΧΙSNET για χορήγηση κωδικών,

Στα ΚΕΠ θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3), των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), των οριστικών δηλώσεων φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων.

Όλες οι διαδικασίες που εκτελούνται από τις ΔΟΥ και αφορούν υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα απομακρυνθούν απ' αυτές, αφού θα παρέχονται μέσω Διαδικτύου. Η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται μέσω τραπεζών, ενώ και τα παράβολα θα διατίθενται ηλεκτρονικά.

 

anatolh.com