Οι νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, η προστασία των εμπορικών απορρήτων στην ΕΕ και η αναθεώρηση του πλαισίου για τα εμπορικά σήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο του Συμβουλίου υπουργών Ανταγωνιστικότητας των «28», το οποίο θα συνεδριάσει στις Βρυξέλλες υπό την προεδρία του υφυπουργού Ανάπτυξης Ν.Μηταράκη.

Οι αλλαγές στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που θα παρουσιασθούν στο Συμβούλιο έχουν ειδικό ενδιαφέρον, καθώς παρέχουν την δυνατότητα στα κράτη μέλη να ελαφρύνουν το ενεργειακό κόστος των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω αθέμιτου διεθνούς ανταγωνισμού από χώρες που δεν υπόκεινται στο πλαίσιο κανόνων της ΕΕ.

Για την Ελλάδα αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι βαριές βιομηχανίες απασχολούν σημαντικό εργατικό δυναμικό και είναι εκτεθειμένες στην πίεση των τιμών της ενέργειας και των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων

in.gr