“Παράθυρο” για ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων έως τις 30 Ιουνίου 2017 “ανοίγει” το ΙΚΑ σε όσους εργοδότες επανενταχθούν, υποβάλλοντας αιτήσεις, στο καθεστώς του “προσωρινού διακανονισμού” (καταβολή τρεχουσών εισφορών + το 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 150 ευρώ).

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος, η δυνατότητα επανένταξης στον “προσωρινό διακανονισμό” δίνεται σε 3 κατηγορίες οφειλετών:

Σε όσους είχαν ενταχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, ήταν συνεπείς στις πληρωμές μέχρι τις 31/12/2013 και στη συνέχεια “μπήκαν” στο (λιγότερο ευνοϊκό) καθεστώς των ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη περίπτωση αυτή, τα ποσά που είχαν καταβάλλει θα ληφθούν υπόψη για την επανένταξη στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού.

Σε όσους είχαν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό και πλήρωναν “έναντι καταβολές”.

Σε όσους έχασαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης (επειδή ήταν ασυνεπείς στις πληρωμές των δόσεων) “εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων”. Για να επανενταχθούν θα πρέπει, ωστόσο, να καταβάλλουν το σύνολο των απλήρωτων δόσεων και των τρεχουσών εισφορών με τα πρόσθετα τέλη που αναλογούν.

imerisia.gr