Δεν θα καταβάλλονται άμεσες ενισχύσεις κάτω των 250 € ετησίως ανά εκμετάλλευση, από το 2015, σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσίασε το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων στις 3 Ιουνίου, για λόγους που έχουν σχέση με το κόστος λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων και το δημοσιονομικό κόστος για τους ελέγχους και τις πληρωμές.
Σημειώνεται πως μέχρι φέτος το όριο αυτό ήταν στα 200 € και θα ισχύσει

Επίσης, προτείνεται η μείωση των ενισχύσεων των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, καθώς θεωρείται λογική για την Ελλάδα που διαθέτει πολλούς μικρούς δικαιούχους, οι οποίοι έχουν ανάγκη τις ενισχύσεις για την επιβίωση τους.

Όπως αναφέρθηκε, το άρθρο 11 του κανονισμού 1307/13 δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. Κ να μειώσει τις ενισχύσεις άνω των 150.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση κατά 5% το ελάχιστο. Από το υπουργείο προτείνεται η μείωση του 100% των ενισχύσεων πάνω από 150.000 € των εκμεταλλεύσεων (π. χ. μια εκμετάλλευση που θα της υπολογισθούν δικαιώματα 157.000 € θα λάβει τελικά 150.000 €).

Όπως υπολογίσθηκε αυτή ρύθμιση επηρεάζει περίπου 60 εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, και σε περίπτωση που το όριο κατέβει στα 100.000 ευρώ οι εκμεταλλεύσεις που επηρεάζονται θα φθάσουν σε περίπου 80.

Τα ποσά που θα προκύψουν από αυτή την διαδικασία θα αναδιανεμηθούν στις μικρές εκμεταλλεύσεις.

paseges.gr/Στέφανος Παπαπολυμέρου