Ριζικές αλλαγές στην μηνιαία είσπραξη των φόρων δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα τα Νέα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει ριζικές αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση φόρου, βάζοντας στο παιχνίδι της είσπραξής των φόρων, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία.

Αντιγράφοντας το σύστημα Pay As You Earn ή ελληνικά, «πλήρωσε τους φόρους την ώρα που εισπράττεις», ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο θα αναλάβουν να παρακρατούν από τον μισθό ή τη σύνταξη το ένα δωδέκατο των ετήσιων φόρων για τα συνολικά επιδόματα.

Για παράδειγμα, αν ένας μισθωτός έχει και εισοδήματα από ενοίκια ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις η μηνιαία παρακράτηση φόρου δεν θα αφορά μόνο τον μισθό όπως σήμερα αλλά και τα λοιπά εισοδήματά του. Ο Φόρος θα παρακρατείται στο σύνολό του από τον μισθό.

Πως θα δουλεύει το σύστημα 

Έστω ένας μισθωτός εισπράττει 1000 ευρώ τον μήνα μισθό μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών συν 400 ευρώ από ενοίκιο. Η ΓΓΔΕ ενημερώνει την επιχείρηση ότι κάθε μήνα θα πρέπει να του παρακρατά: 44,4 για τον μισθό και 50 ευρώ για το ενοίκιο. Έτσι θα παίρνει μισθό καθαρό στο χέρι 915,6 ευρώ ενώ με την εκκαθάριση της δήλωσης δεν θα οφείλει φόρο. 

Για συνταξιούχο του δημοσίου που λαμβάνει σύνταξη 1.333 το μήνα και έχει κέρδη 4.000 ευρώ από αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η ΓΓΔΕ ενημερώνει το ασφαλιστικό ταμείο ότι κάθε μήνα θα πρέπει να του παρακρατά: 116,5 για τη σύνταξη συν 43,3 για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι στο χέρι θα παίρνει 1.173,2 ευρώ ενώ με την εκκαθάριση της δήλωσης ο φόρος θα είναι μηδενικός.

newpost.gr