Σε δείπνο εργασίας και ολοήμερη ημερίδα με θέμα τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Ναυτιλία θα παραβρεθεί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγητής επί του θέματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) Σπύρος Δανέλλης.

Στην ημερίδα που παραθέτει στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. θα συμμετάσχουν επίσης η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, καθώς και η εισηγήτρια του ΕΚ ευρωβουλευτής Gesine Meissner.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί βάση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη την οποία η Επιτροπή και η Ελληνική Προεδρία προωθούν από κοινού.

Η Οδηγία που υιοθετήθηκε πρόσφατα από την Ε.Ε. αποτελεί εργαλείο που βασίζεται στην καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των ενδιαφερόμενων κλάδων και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων στις μεταξύ τους σχέσεις και στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη θα συνεργαστούν ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τις θάλασσές μας και να τις κάνουν πιο ασφαλείς και βιώσιμες. Η Οδηγία θα βοηθήσει στη δημιουργία συνεκτικών δικτύων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για τις οποίες είναι απαραίτητη η διασυνοριακή συνεργασία και σχεδιασμός. Επίσης η Οδηγία διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία σχεδιασμού.

Ως εκ τούτου, διαφαίνεται η ιδιαίτερη αξία της και για την ίδια την Ελλάδα και τις ακτές της, αφού θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής ικανό να εξισορροπήσει τις ανάγκες της γαλάζιας ανάπτυξης και της προστασίας των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών.