Την Επαναληπτική Διακήρυξη δύο Ανοιχτών Δημοπρασιών που θα δημοσιευτούν στον Τοπικό και Αθηναϊκό τύπο υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης και συγκεκριμένα:

Α) Τη Διακήρυξη για «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 30.196,50 € και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 21 Ιουνιου 2014 ώρα έναρξης 12:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.

Β) Τη Διακήρυξη του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 14.600 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014 2014, ώρα έναρξης 12:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.