Αιτήσεις για πιστωτικές διευκολύνσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι υπέστησαν ζημιά από την πυρκαγιά του προηγούμενου Μαΐου στη Δ.Ε Θερίσου καθώς και από την πλημμύρα στην Κίσαμο.

Συγκεκριμένα από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώνεται ότι οριοθετήθηκαν οι περιοχές και οι πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια:

α) από την πυρκαγιά στις 29/5/2013 στην Τοπική Κοινότητα Βαμβακόπουλου της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων και

β) από την πλημμύρα τον Δεκέμβριο του 2013 σε περιοχές του Δήμου Κισάμου της Π.Ε. Χανίων, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις οι ενδιαφερόμενοι για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τους, οφείλουν εντός ενός (1) έτους να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.), από την οποία χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες.

Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από 40% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από την Αρμόδια Υπηρεσία και από 60% Άτοκο Δάνειο που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Δεν χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή σε περιπτώσεις εγκαταλειμμένων κτιρίων κατά την κρίση της Αρμόδιας Υπηρεσίας και σε κτίσματα πρόχειρης κατασκευής.

Περισσότερες πληροφορίες δύναται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Δήμων Χανίων και Κισάμου ή από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χανίων.