Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκλήθηκε και θα συμμετάσχει στο Ελληνοκινεζικό Forum με τίτλο «Greece-China Marine Cooperation Forum», το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα.

Εκ μέρους του Πολυτεχνείου έχουν προσκληθεί και θα παραστούν ο Πρύτανης του Ιδρύματος Καθ. Β. Διγαλάκης και οι Καθηγητές κκ. Σ. Μερτίκας και Κ. Συνολάκης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρύτανης θα δώσει ομιλία και θα υπογραφεί πρωτόκολλο ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας της Κίνας.