Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.30π.μ., . στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι , θα πραγματοποιηθεί η Υπογραφή Σύμβασης των Έργων:

• «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ» ., προϋπολογισμού δημοπράτησης 130.000 € Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά με τον αναδόχου του Έργου Κ/Ξ ΛΥΚΟ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΛΟΥ 

• «1ο Υποέργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ» , προϋπολογισμού δημοπράτησης 280.000 € Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά με τον αναδόχου του Έργου Κ/Ξ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Τα έργα έχουν ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»στο Ε.Π.” Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” .