Το Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Κρήτης του ΕΣΝΕ ανακοίνωσε ότι με βάση τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της 06/05/14 αναδείχτηκε νέο ΔΣ, το οποίο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Τακτικά μέλη
Πρόεδρος : Αλεβυζάκη Αφροδίτη ΠαΓΝΗ
Αντιπρόεδρος : Αρτεμάκη Δόμνα Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Γραμματέας : Κωνσταντινίδης Θεοχάρης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Ταμίας : Παπαδάκη Ευαγγελία Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ
Μέλος : Βογιατζιδάκη Ευτυχία ΠαΓΝΗ
Μέλος : Καραγιάννη Ειρήνη ΠαΓΝΗ
Μέλος : Μανιάτη Αναστασία Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αναπληρωματικά μέλη : Πουλή Ευαγγελία ΠαΓΝΗ
Σπυριδόπουλος Σάββας Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Το νέο ΔΣ του ΠΤ Κρήτης ΕΣΝΕ, εκφράζοντας συλλογικότητα και πολυφωνία συγκροτείται από Νοσηλευτές από διάφορους επαγγελματικούς φορείς της Κρήτης. Βασικοί του στόχοι είναι:

• Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως Επιστήμης και Τέχνης.

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας για το κοινωνικό σύνολο.

• Η σύμπραξη και συνεργασία όλων των Νοσηλευτών, σε τοπικό επίπεδο, σε μια κοινή προσπάθεια επίλυσης των εκάστοτε προβλημάτων του κλάδου.

Σύντομα, μέλη του θα βρεθούν σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα και θα έχουν εποικοδομητική συζήτηση με τους νοσηλευτές και τις διευθύνσεις της Νοσηλευτικής υπηρεσίας, ώστε να εστιάσουν τις ενέργειες τους και στις ανάγκες της κάθε μονάδας.

Στο ξεκίνημα αυτό, το ΔΣ προσδοκεί να έχει κάθε δυνατή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Υγείας και Εκπαίδευσης της Κρήτης, τους Νοσηλευτικούς φορείς, τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες και κάθε Νοσηλευτή.