Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών του Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις συμβάσεις των εργαζομένων στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, αναφέρει τα εξής:

"Το Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, του οποίου αποτελούμε παράρτημα, δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προάσπιση των εργαζομένων μηχανικών και τεχνικών με ΔΠΥ (μπλοκάκι). Την αναγνώριση των συναδέλφων σαν αυτό που είναι: εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Βασική στόχευση μας αποτελεί η 
διάλυση του απαράδεκτου καθεστώτος των υποτιθέμενων «ελευθεροεπαγγελματιών συνεργατών» -εργαζομένων με μπλοκάκι- που απαλλάσσει την εργοδοσία από τις υποχρεώσεις τις (για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, αποζημίωση σε απόλυση κλπ), που «απαλλάσσει» τους συναδέλφους από κάθε κεκτημένο εργασιακό δικαίωμα (πχ αναρρωτικές άδειες). 

Το Ι.Τ.Ε. αποτελούσε μέχρι πρότινος, χώρο στον οποίο οι εργασιακές συνθήκες, αν και σίγουρα όχι ιδανικές, ήταν για πολλούς συναδέλφους σχετικά αξιοπρεπείς. Σε αντίθεση με τις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που κυριαρχούν στον τεχνικό κλάδο, όπως και σε όλη την κοινωνία άλλωστε, και επιβάλλονται από Ευρωπαϊκή Ένωση-ΔΝΤ-ΕΚΤ και 
την συγκυβέρνηση, για να διασφαλίσουν τα κέρδη του κεφαλαίου, τα κέρδη της εργοδοσίας, με κόστος την ισοπέδωση εργαζομένων και ανέργων. 

Το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνει σε σχέσεις εργασίας με μπλοκάκι, δηλαδή ανάθεσης έργου και απειλεί τη διοίκηση του ΙΤΕ με επιβολή προστίμου με σκοπό την μετατροπή της έμμισθης σχέσης εργασίας που διατηρεί το ΙΤΕ στην περίπτωση των προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ. Για την αποφυγή του προστίμου, 
ανακοινώθηκε από τη διοίκηση, ότι για συναδέλφους που εργάζονται σε κάποια από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, θα μετατραπούν οι συμβάσεις σε συμβάσεις ανάθεσης έργου, δηλαδή το εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων μετατρέπεται σε καθεστώς ελεύθερων επαγγελματιών με 20% (από την επόμενη χρονιά 26%) παρακράτηση 
φόρου, 23%ΦΠΑ, φόρο επιτηδεύματος, υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ ακόμα και των ασφαλιστικών εισφορών. Κατόπιν κινητοποιήσεων των εργαζομένων και του υπό ίδρυση Συλλόγου Εργαζομένων Ερευνητών/-τριών Ηρακλείου υπήρξε δέσμευση του προέδρου του Ι.Τ.Ε., η οποία 
μένει να επικυρωθεί από τη διοίκηση, ότι παρά τη μετατροπή σε συμβάσεις με μπλοκάκι, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές και ο χρόνος σύμβασης τους δεν θα μειωθούν. 

Η προηγούμενη εμπειρία όμως από την αντίστοιχη μετατροπή σε ερευνητές του ΠΑΓΝΗ σήμαινε την κατά 20% αύξηση των ωρών εργασίας και σε σημαντικό βαθμό την οικονομική επιβάρυνση και η προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητές του παν/μίου σήμαινε άμεση μείωση μισθών, είτε μείωση της διάρκειας της σύμβασης, είτε της 
ποιότητας της δουλειάς. Η φοροεισπρακτική κυβερνητική πολιτική αφαιρεί σημαντικούς πόρους από την έρευνα απειλώντας να υποβαθμίσει και να οδηγήσει σε διάλυση τα δημόσια ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως και να αξιοποιήσει τα κονδύλια των ΕΣΠΑ για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ για μετατροπή της εργασίας σε «απασχολησιμότητα». 

Ακόμα και αν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν τέτοιου είδους «ευνοϊκά» ημίμετρα όταν το μπλοκάκι με εξευτελιστικές αμοιβές είναι ήδη καθεστώς στον τεχνικό κλάδο, και σταδιακά γίνεται καθεστώς και σε άλλους κλάδους πέραν του ερευνητικού;"