Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι επιτυχόντες παρατηρητές διαιτησίας 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας, αλλά και οι εκπαιδευτές.

Αναλυτικά:

Επιτυχόντες παρατηρητές 2ης κατηγορίας
Παπαδάκης Εµµανουήλ Λασιθίου
Χριστοδουλάκης ∆ηµήτριος Ρεθύµνου
Χατζηδάκης Γεώργιος Χανίων

Επιτυχόντες παρατηρητές 3ης κατηγορίας
(με δικαίωμα αξιολόγησης στη Γ' Εθνική)
Βιδάκης Φρίξος Ηρακλείου 
Μαστορίδης Αναστάσιος Ηρακλείου 
Συριγωνάκης Νικόλαος Ηρακλείου 
Δρανδάκης Γεώργιος Λασιθίου 
Πνευµατικάκης Εµµανουήλ Λασιθίου
Βαµβακίδης Αρχόντης Ρεθύµνου 
Κούτουλας Παναγιώτης Ρεθύµνου 
Αγγελάκης Βασίλειος Χανίων 
Γιαννακάκης Παναγιώτης Χανίων 
Δεδότσης ∆ηµοσθένης Χανίων 
Δοκιµάκης Ιωάννης Χανίων

Επιτυχόντες παρατηρητές 4ης κατηγορίας
Ιωαννίδης Γεώργιος Ηρακλείου
Δελήµπασης Κυριάκος Ρεθύµνου 

Επιτυχόντες εκπαιδευτές (18-19/06)
Γαρεφαλάκης Μιχαήλ Ηρακλείου 
Παπαδάκης Εµµανουήλ Λασιθίου 
Χριστοδουλάκης ∆ηµήτριος Ρεθύµνου
Κουρκούνας Απόστολος Χανίων 
Τσαγκαράκης Γεώργιος Χανίων

Επιτυχόντες εκπαιδευτές (21/06)
Μαστορίδης Αναστάσιος Ηρακλείου 
Βαµβακίδης Αρχόντης Ρεθύµνου 
Κούτουλας Παναγιώτης Ρεθύµνου
Γιαννακάκης Παναγιώτης Χανίων

Επιτυχόντες εκπαιδευτές (22/06)
Δελήµπασης Κυριάκος Ρεθύµνου

Επιτυχόντες νέοι εκπαιδευτές (22/06)
Κοκκινάκης Βασίλειος Ηρακλείου