Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου -συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων- για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της «Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά» προχωρά ο Δήμος Χανίων :

Oι προς πλήρωση ειδικότητες και ο αριθμός αυτών έχουν ως εξής:

Τα ειδικά προσόντα του προσωπικού, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν μαζί με την αίτηση από το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά 1ος όροφος) όπως επίσης είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670-671-674), από 23/6/2014 έως και 26/6/2014 από 8.30 π.μ. εως 2.30 μ.μ.