Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο-νομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές του Νομού μας το πρόγραμμα εφαρμογής των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, να εφαρμόζουν πιστά όλα όσα απορρέουν από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να αποφύγουν τους ψεκασμούς των ελαιοδέντρων τους, από τα συνεργεία ψεκασμού και να διασφαλίσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Συγκεκριμένα οι παραγωγοί πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

• Να σημάνουν τα ελαιοκτήματά τους με πινακίδες.

• Να αναρτήσουν παγίδες για την μαζική παγίδευση του δάκου (διαφορετικά τα κτή-ματά τους θα αποτελούν εστίες αναπαραγωγής του Δάκου).

• Να βρίσκονται στα κτήματα τους τις ημέρες που διενεργούνται οι ψεκασμοί και να υποδεικνύουν στα συνεργεία ψεκασμού τα ελαιοτεμάχια, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας.