Μετά την επιτυχία των σεμιναρίων στην Αθήνα και την υποβολή των πρώτων προτάσεων επιχειρηματικών ιδεών, θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο η επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση του Ινστιτούτου Προώθησης Επιχειρηματικότητας Νέων (Ι.Π.Ε.Ν.).

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου, το Σάββατο 12 Ιουλίου από τις 9:30 μέχρι τις 13:30, στο ξενοδοχείο Galaxy και η συμμετοχή σε αυτό είναι ελεύθερη.

Τι είναι το Ινστιτούτο Προώθησης Επιχειρηματικότητας Νέων (ΙΠΕΝ)

Ανήκει στην λεωφόρο Επαγγελματικής Δράσης του Ρόταρυ και υποστηρίζει εκδηλώσεις υπέρ της Νεότητας. Στηρίζεται στην δεξαμενή των διαφορετικών επαγγελμάτων, ενασχολήσεων, κλήσεων, ικανοτήτων και κυρίως εμπειριών των μελών του Ρόταρυ, ενώ με το Ινστιτούτο δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους Ροταριανούς, να υπηρετήσουν βοηθώντας την νεολαία και επομένως την πατρίδα μας.

Όλοι αυτοί οι διανοητικοί πόροι, όλος αυτός ο συσσωρευμένος διανοητικός πλούτος είναι ευκαιρία να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Σκοπός: Να δώσει στους νέους κατάλληλες κατευθύνσεις (και μόνον), ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για τον εαυτό τους και βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που προσφέρουν θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία στην Εθνική Οικονομία.

Δραστηριοποιείται κινητοποιώντας τους ροταριανούς:

1. Να βοηθήσουν τους νέους να μπουν γρήγορα και αποτελεσματικά στον τομέα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Οι ροταριανοί υπηρετούν ως Μέντορες των νέων επιχειρηματιών, μέχρι να ξεκινήσει η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Να βοηθήσουν νέους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της διοίκησης και της επικοινωνίας τους, με τους συνεργάτες, προμηθευτές κλπ. Οι ροταριανοί υπηρετούν ως Σύμβουλοι - Coach των νέων

3. Να βοηθήσει νέους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες σε καμπές της καριέρας τους ή/και όταν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Οι ροταριανοί υπηρετούν πάλι, ως Σύμβουλοι - Coach των νέων

4. Να βοηθήσει μαθητές και φοιτητές να κάνουν επιτυχημένες επιλογές σχολείων στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, ανάλογα με τη κλήση τους και τις δυνατότητές τους. Οι ροταριανοί υπηρετούν ως Σύμβουλοι Σπουδών στην επιλογή και στην πορεία του μαθητή.

5. Να βοηθήσει όλους τους νέους ανθρώπους με ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν καινοτόμες δραστηριότητες στη καριέρα τους, που θα τους εξασφαλίσουν ικανοποίηση και επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Πρώτο βήμα το ενημερωτικό Σεμινάριο

Θα συζητηθούν βασικά σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος που θα προσπαθήσει να μεταμορφώσει την ιδέα του σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, ή να αναπτύξει μια επιχείρηση που αναλαμβάνει την διοίκησή της. Έμπειροι ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν κάθε νέο επιχειρηματία, όπως:

Δημιουργία του επιχειρηματικού μοντέλου (businessplan), επικοινωνία και μάρκετινγκ, οργάνωση και χρηματοοικονομική υποστήριξη, ηγεσία και παρακίνηση ομάδας, αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε μια δεύτερη ενότητα θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε με νέους επιχειρηματίες τις εμπειρίες τους.

Τι θα κάνουμε μετά

Περιμένουμε την ιδέα – πρόταση της κάθε επιχειρηματικής ομάδας ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποια ομάδα που έχει ήδη ξεκινήσει κάποια ιδέα ή κάποια αλλαγή σε υπάρχουσα επιχείρηση. Οι προτάσεις προωθούνται στον επιστημονικό υπεύθυνο του Ινστιτούτου, καθηγητή Γιώργο Δουκίδη και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επαγγελματικής Δράσης θα προτείνουν σε Μέντορες που είναι πιο ειδικοί με το κάθε έργο και τις απαιτήσεις του, να αναλάβουν τμήματα του έργου ή/και την συνολική παρακολούθηση κάποιου έργου.

Η προσφορά του Μέντορα συνίσταται στην συνεργασία του με τον νέο επιχειρηματία και την ομάδα του, μία με μία έως δύο συναντήσεις τον μήνα, με στόχο:

Να τον βοηθήσει να ξεκαθαρίσει την ιδέα του και το πεδίο της εφαρμογής της

Να ασχοληθεί με τον έλεγχο της εφικτότητας της ιδέας

Να επιμείνει στην ανάγκη ρεαλιστικού σχεδιασμού της εφαρμογής

Να παράσχει βοήθεια στην επίλυση αποριών και προβλημάτων σχετικών με το εγχείρημά του, με βάση την γνώση του και την εμπειρία του

Να τον καθοδηγήσει να βρει κατάλληλες πηγές πληροφοριών

Να τον φέρει σε επαφή (δικτύωση) με ειδικούς για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση της επιχειρηματικής ιδέας

Να τον κατευθύνει στον ειδικότερο με το πρόβλημα άλλον Μέντορα

Οι Μέντορες, προφανώς, δεν έχουν απαντήσεις για τα πάντα, απλά συνεισφέρουν με τις γνώσεις και εμπειρίες τους και θέτουν στον επιστημονικό υπεύθυνο τα ερωτήματα που θεωρούν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν.

Ευτυχώς είμαστε τόσοι πολλοί επαγγελματίες, οπότε έχουμε μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί κάποιος, ίσως και γνωστός μας μη Ροταριανός, που θα δώσει μια κατεύθυνση στο νέο άνθρωπο πολύ πιο αποτελεσματική.