Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη συνεδρίαση του της 25/06/2014 συζήτησε ύστερα από πρόταση του Δημάρχου και σχετικό αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης το θέμα της ιδιωτικοποίησης της παραλίας Καρτερού και μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου:

Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στην ιδιωτικοποίηση της παραλίας του Καρτερού, καθώς και των άλλων Δημοσίων εκτάσεων και υποδομών με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή.
Θεωρεί ότι οι παραλίες, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα νερά και οι φυσικοί και πλουτοπαραγωγικοί πόροι, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του λαού και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να του τα αποστερήσει.

Ζητά: Τη ματαίωση της οποιασδήποτε ιδιωτικοποίησης του Καρτερού.

Τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του χώρου.

Τη χρήση του για εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και μόνο.

Τη διασφάλιση των απαραιτήτων πόρων για την αξιοποίηση και λειτουργία του.

Τη δυνατότητα της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στην παραλία σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες.