Χωρίς τις διατάξεις για τον αγροτουρισμό, αφού δεν είχε την υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη, κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου:

«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», από το υπουργείο Τουρισμού στη Βουλή.

Η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που ταλάνιζαν τον τουριστικό κλάδο είναι ο κύριος στόχος του νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογάννη.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΤ αναγνωρίζονται επτά κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων:

-Τουριστικά καταλύματα

-Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

-Τουριστικά γραφεία

-Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων

-Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ..

-Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ)

-Ναυλομεσιτικά γραφεία.

Ακόμα, το νομοσχέδιο εξυπηρετεί στην εποχικά αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες πρόσδεσης-ελλιμενισμού υδροπλάνων σε προσφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η προτεινόμενη διάταξη συμβάλλει στην διεύρυνση του πλαισίου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπλουτίζει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού.

Με το άρθρο «Για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων» ορίζεται η κατάταξη των κύριων ξενοδοχείων καταλυμάτων σε πέντε κατηγορίες αστέρων και προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος διά του οποίου θα επανακαθοριστούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Επίσης, ορίζεται η κατάταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών.

Ενόψει του ότι η συγκεκριμένη μορφή καταλύματος αναπτύσσεται σε περιορισμένη έκταση και δωμάτια, δομείται με συντελεστή δόμηση κατοικίας και η περιβαλλοντική επιβάρυνση εξ αυτών είναι χαμηλή, προβλέπεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Τουρισμού να καθορίζει με απόφασή του τον αριθμό των κλειδιών, τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/διαμερισμάτων, τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Παράλληλα, με το άρθρο 6 θεσμοθετείται ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων και ορίζεται ως τέτοιος το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Εισάγεται ο θεσμός των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Τομή χαρακτηρίζεται η εισαγωγή του θεσμού των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό του τουριστικού αυτού προϊόντος είναι η δυνατότητα σύστασης επί του γηπέδου, το οποίο λογίζεται ως πολεοδομικώς ενιαίο, οριζόντιων ή καθέτων διηρημένων ιδιοκτησιών και η σύσταση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι για την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, αλλά να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι κατά τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιγραφούν οι διηρημένες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα αποτελεί νέο τουριστικό προϊόν, που συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά ξενοδοχείο 5 αστέρων, ειδική τουριστική υποδομή (γκολφ, συνεδριακό, μαρίνα, θαλασσοθεραπεία, μονάδα ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης κ.λπ.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι οποίες μπορούν να μισθωθούν μακροχρονίως ή να πωληθούν.

Με την μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση προβλεπόταν ότι προκειμένου να καταρτισθούν συμβάσεις πώλησης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να έχει χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ξενοδοχείου και της ειδικής τουριστικής υποδομής, ρύθμιση η οποία έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της ως δυσλειτουργική και αποθαρρυντική για την προώθηση του νέου προϊόντος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης της σχετικής σύμβασης πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών απαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εγκρίσεων, που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, την ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και την τουριστική επιπλωμένη κατοικία που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πληρέστερα η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της επένδυσης και, ως εκ τούτου, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 εναρμονίζεται το νομικό καθεστώς της μετατροπής υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης υπερβαίνει το 0,20, με τα πρόσφατα νομοθετήματα περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων. Συγκεκριμένα, ο ν. 4002/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν την ψήφιση των νόμων ν. 4014/2011 και 4178/2013, προέβλεπε υποχρέωση κατεδάφισης των τμημάτων των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, που αντιστοιχούσαν σε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης άνω του 0,20, κατά την διαδικασία μετατροπής τους σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά δεν κατεδαφίζονται, εφόσον έχουν υπαχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, πλην όμως το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης που αντιστοιχεί σε υλοποιημένο συντελεστή δόμησης άνω του 0,20 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης.

Επίσης, η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης, αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού, μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου, ώστε ελλείψει εκπαιδευτικών να αντικαθίστανται σε θέσεις προϊσταμένων διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ αυξημένων προσόντων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου.

Τέλος, με το νομοσχέδιο επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και εισάγεται το προϊόν των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων.

Συμβούλιο χορηγιών

Κεφάλαια από τους ιδιώτες αναζητεί το υπουργείο Τουρισμού για την προβολή της χώρας, όπως προκύπτει στο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο συνιστάται Συμβούλιο Χορηγιών με γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα σε θέματα χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας.

Όπως τονίζεται, το Συμβούλιο Χορηγιών αποτελείται από πέντε μέλη ως εξής:

α) τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού,

β) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού,

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

δ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

ε) έναν ειδικό επιστήμονα

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ο αναπληρωτής του προτείνονται από τον υπουργό Οικονομικών.

Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού ανακαλούνται τα μέλη του Συμβουλίου Χορηγιών οποτεδήποτε και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Το Συμβούλιο Χορηγιών συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού και ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Το Συμβούλιο Χορηγιών θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Τουρισμού για τις βασικές προτεραιότητες και ανάγκες της χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και για κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

β. Παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή σε υπηρεσίες του Δημοσίου και εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς για τη διαμόρφωση της χορηγικής πρότασης και την προετοιμασία του σχετικού φακέλου που θα υποβληθεί στον αποδέκτη.

γ. Προετοιμάζει τη σύνταξη, μετά από τη διαδικασία της περ. β' και δημοσιεύει τον ετήσιο ενδεικτικό κατάλογο προωθητικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χορηγίας.

δ. Παραλαμβάνει τις υποβαλλόμενες προτάσεις χορηγίας και προετοιμάζει την έκδοση σχετικής γνωμοδοτήσεως προς τον Υπουργό για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

ε. Μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης με το χορηγό, όταν αυτή αφορά σε χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας που υλοποιείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

στ. Παρακολουθεί την υλοποίηση και την εκτέλεση των συμβάσεων χορηγίας που έχουν υποβληθεί σε αυτό και έχει κριθεί ότι υπάγονται στον παρόντα νόμο.

ζ. Συντάσσει ετήσιο κατάλογο συμβάσεων χορηγιών για το προηγούμενο έτος και τον δημοσιεύει.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση χορηγίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν, ο μεν χορηγός την υποχρέωση παροχής στον αποδέκτη της χορηγίας χρημάτων, υπηρεσιών, υλικών, δικαιωμάτων ή άυλων αγαθών για την υποστήριξη συγκεκριμένου σκοπού ή δραστηριότητας, ο δε αποδέκτης της χορηγίας την υποχρέωση δημόσιας γνωστοποίησης της προσφοράς του χορηγού. Ο σχεδιασμός, η υλοποίησή της, η μορφή και το περιεχόμενό της χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας γίνεται σε συνεργασία του αποδέκτη της χορηγίας και του χορηγού.

Δείτε εδώ το βασικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή απο την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη