Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα στους ακόλουθους τομείς:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

- ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στις:

κ. Μπαλασάκη Αλίκη, κ. Παπαδογιαννάκη Ειρήνη Τηλ.2813404019
email :[email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31/07/2014