Στις εκδηλώσεις της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας» στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιήθηκαν συνέδρια με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών, Ευρωπαίων Επιτρόπων, Δημάρχων, Προέδρων Οργανισμών, ενεργειακών εμπειρογνωμόνων, κ.α. συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Τα θέματα αφορούσαν: στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων», στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή ασφάλεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη προτεραιότητα της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, στην σχέση ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, στην ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή καινοτομία, στην απελευθέρωση και στην αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, στον σπουδαίο ρόλο των καταναλωτών στις πολιτικές για την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων, της βιομηχανίας και των μεταφορών, στην προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων, στον απαραίτητο ρόλο των ενεργειακών διασυνδέσεων και δικτύων, στα έξυπνα δίκτυα, στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας στα νησιά στην ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο περιφερειών, στην ενεργειακή πολιτική και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και κυρίως στο σπουδαίο ρόλο της ενέργειας στη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014 – 2020 και σε επίπεδο περιφερειακών προγραμμάτων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 50 εξειδικευμένα εργαστήρια για ειδικά θέματα, καθώς και η απονομή των ενεργειακών βραβείων σε πρωτοπόρες πόλεις και δραστηριότητες. Επίσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις της «Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Εβδομάδας» αποτελούν κορυφαίο θεσμό για την ενέργεια για όλη την Ευρώπη και συνοδεύονται από αντίστοιχες εκδηλώσεις στα Ευρωπαϊκά Κράτη. Στην Περιφέρεια Κρήτης διοργανώθηκε «Ο πρώτος ηλιακός γύρος της Κρήτης» με ηλιακό όχημα με το συντονισμό του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης.

Στις εργασίες, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δ/ντής του ΠΤΑ Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης.