Έκκληση για λήψη επειγόντων μέτρων ώστε να βελτιωθεί δραστικά η κατάσταση της αγοράς χοιρείου κρέατος της Ε. Ε. απηύθυναν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, εν όψει της συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας. Όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις οι τιμές παραγωγού έχουν φθάσει στο κατώτατο σημείο χωρίς προοπτικές άμεσης ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το χοίρειο κρέας, κ. Tavares, είπε πως πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης της αγοράς χοιρινού κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Εργαλεία για τη διαχείριση της αγοράς, όπως οι ενισχύσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης, πρέπει να ενεργοποιηθούν αμέσως. Μόλις η αγορά βελτιωθεί, οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να επανέλθουν με προσοχή», πρόσθεσε.
Οι Copa-Cogeca υποστηρίζουν ότι ο τομέας βρίσκεται σε κρίση για τα τελευταία τρία χρόνια, εν μέρει ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου κόστους των πρώτων υλών. Το 2007 και το 2008, οι παραγωγοί είχαν σοβαρές απώλειες και οι μικρές βελτιώσεις που διαπιστώθηκαν το 2009 και το πρώτο μέρος του 2010 δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τις ζημιές τους και να αποκαταστήσουν τις ταμειακές ροές τους. Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος των ζωοτροφών δεν θα πέσει στο άμεσο μέλλον. Γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι το κόστος των ζωοτροφών αντιπροσωπεύει το 55% έως 65% του συνολικού κόστους παραγωγής, ανάλογα με τη χώρα παραγωγής του κρέατος. Επίσης, η κατάσταση επιδεινώθηκε με την πρόσφατη κρίση των διοξινών, η οποία έχει προκαλέσει πτώση των τιμών σε ορισμένα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν καμία σχέση με τις εν λόγω πρακτικές.
Οι Copa-Cogeca εκφράζουν την ανησυχία τους ότι θα συνεχιστούν οι απώλειες καθώς οι τιμές παραγωγού έχουν υποστεί τις συνήθεις εποχιακές πτώσεις. Αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν από τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι οι παραγωγοί χοιρινού βρίσκονται σε αρνητικό σημείο τους τελευταίους μήνες του 2010 και το πρώτο μέρος του 2011, πολύ κάτω από το μέσο περιθώριο μεταξύ 1995 και 2007.
Ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε ότι η αγορά χοιρινού κρέατος της ΕΕ βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει αμέσως με το άνοιγμα ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση προκειμένου να ανακουφιστεί η κατάσταση.

(ΠΑΣΕΓΕΣ)