Μείωση στα 4,59 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο του 2014, έναντι 4,702 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης διαμορφώθηκαν στα 2,946 δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι 2,965 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, των νοσοκομείων στα 810 εκατ. έναντι 831 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 395 εκατ. ευρώ έναντι 431 εκατ. ευρώ και των υπουργείων σε 253 εκατ. ευρώ έναντι 264 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νομικών Προσώπων μειώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ έναντι 211 εκατ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σε 549 εκατ. ευρώ έναντι 531 εκατ. ευρώ.

newsbeast.gr