Αυτοί είναι οι μαθητές που αρίστευσαν στο μουσικό γυμνάσιο Γουβών και στις λυκειακές τάξεις.

Τα παιδιά μέσα από συστηματική μελέτη και προσπάθεια κατάφεραν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις και να αριστεύσουν.