Τη νέα εποχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης που παντρεύει την οικονομική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος με ειδική αναφορά στον τουρισμό συνέστησε ο κ.Φραγκάκης από την Αναπτυξιακή Κρήτης, σε όσους παρευρέθησαν στη παρουσίαση  του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στον Άγιο Νικόλαο.

 

Σαν κεντρική ιδέα του Προγράμματος προβλήθηκε ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει εργαλείο τουριστικών επενδύσεων με αρκετά αυξημένη μάλιστα χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, οι κύριοι άξονες και στόχοι του προγράμματος είναι:

Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εταιρικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των τουριστικών μονάδων και η δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης