Ελπίδες για την χρηματοδότηση και ένταξη στο ΣΕΣ του έργου αποκατάστασης του Πολεμικού Μουσείου Χανίων, καθώς τηρεί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, διαφαίνονται όπως προκύπτει από την απάντηση των υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Δένδια και Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλου σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χανίων με τη ΝΔ κ. Βιρβιδάκη.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διάθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού χώρου 200τ.μ. περίπου στο Φρούριο «ΦΙΡΚΑ» στο λιμάνι των Χανίων για μεταστέγαση του Π.Μ/Παράρτημα Χανίων, καθώς το κτίριο που στεγάζει το Πολεμικό Μουσείο έχει κριθεί ακατάλληλο.

Πιο συγκεκριμένα

Μετά την αναφορά στις 21 Ιανουαρίου 2014 και την ερώτηση με αίτηση κατάθεση εγγράφων στις 24 Φεβρουαρίου 2014 που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης με θέμα «Πολεμικό Μουσείο Χανίων», στις 18 Ιουνίου 2014 κατέθεσε νέα ερώτηση με θέμα «Πολεμικό Μουσείο Χανίων και ΣΕΣ».

Στη νέα του ερώτηση ο κ. Βιρβιδάκης απευθυνόταν στους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο Δένδια και Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και τους ερωτούσε:

« 1.Σύμφωνα και με το εγκεκριμένο ΣΕΣ είναι επιλέξιμο και μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο της αποκατάστασης του Πολεμικού Μουσείου Χανίων και εάν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η πρόταση για ένταξη στο ΣΕΣ του έργου της αποκατάστασης του Πολεμικού Μουσείου Χανίων και εάν ναι σε τι ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί ώστε να πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας του έργου;»

Από τις απαντήσεις των αρμοδίων Υφυπουργών στη νέα ερώτηση του κ. Βιρβιδάκη, εκτιμάται ότι το έργο της αποκατάστασης του Πολεμικού Μουσείου Χανίων είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμο.

Η χρηματοδότησή του από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο θα υποβληθεί προς ένταξη και η οποία εφαρμόζει κατά την αξιολόγησή του τα κριτήρια (αναπτυξιακά, ωριμότητας, κλπ) που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε προγράμματος, και ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Απάντηση Γιαννούση - Πώς φτάσαμε ως εδώ- τι μέλλει γενέσθαι:

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, διαβιβάζει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Γιαννούσης:

Ο κ. Γιαννούσης, στην απάντησή του, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…σας γνωστοποιούμε σε ότι αφορά το 1ο σημείο της ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της σχετικής επενδυτικής προτεραιότητας : << διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς>>, του Θεματικού Στόχου 6: << προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.>>

Δεδομένου ότι το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, εκτιμούμε ότι το έργο είναι κατ’αρχήν επιλέξιμο.
Διευκρινίζεται όμως ότι ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι συνεπώς πρώιμη στην παρούσα φάση η αναφορά σε ένταξη ή μη, συγκεκριμένων έργων στα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ιδίως καθώς η ένταξη ή μη ενός έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο θα υποβληθεί προς ένταξη και η οποία εφαρμόζει κατά την αξιολόγησή του τα κριτήρια (αναπτυξιακά, ωριμότητας, κλπ) που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε προγράμματος, και ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.»

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Το Πολεμικό Μουσείο/ Παράρτημα Χανίων στεγάζεται στο διοικητήριο του παλαιού Στρατοπέδου «Ζομπανάκη» και η λειτουργία του εγκαινιάστηκε στις 8 Ιουλίου του 1995.

Την 11η Ιανουαρίου 2006 σημειώθηκε ισχυρός σεισμός με αποτέλεσμα Τεχνικοί της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων να συντάξουν Δελτίο Πρώτης Ταχείας Αυτοψίας, χαρακτηρίζοντας το Κτίριο Προσωρινά Ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ).

Την 12η Ιανουαρίου 2006 Επιτροπή από εμπειρογνώμονες μηχανικούς της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (Υ.Α.Σ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από επανέλεγχο που διηνήργησε χαρακτήρισε εκ νέου το κτίριο «Προσωρινά Ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)», λόγω της φέρουσας ικανότητας και της στατικής επάρκειας αυτού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Δελτίο Επανελέγχου το οποίο συνετάχθη, αφενός μεν το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευασθεί, αφετέρου δε, απαιτείται οπωσδήποτε έκδοση άδειας επισκευής (Οικοδομική Άδεια Εργασιών).

Την 30η Ιουνίου 2006, κατόπιν αυτοψίας, συνετάχθη Έκθεση Αυτοψίας Τριμελούς Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με την οποία διαπιστώθηκε η δυνατότητα επισκευής των ζημιών του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Χανίων, που προκλήθηκαν από το σεισμό, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., προκειμένου να αποκατασταθεί η αντοχή του. Προτάθηκε δε η ανάθεση σε ιδιώτη Μηχανικό σύνταξης μελέτης επισκευής του κτιρίου, την οποία θα υπέβαλε στην Υ.Α.Σ. για έγκριση, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σεισμόπληκτο κτίσμα.

Το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ την 15η Σεπτεμβρίου 2006 κατέθεσε ένσταση επί της «Έκθεσης Αυτοψίας της Τριμελούς Επιτροπής του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. ζητώντας να αρθεί ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως «ΚΙΤΡΙΝΟ» που το κατατάσσει στα σεισμόπληκτα κτίρια, προκειμένου να δρομολογηθούν διαδικασίες συντήρησης και επισκευής του κτιρίου από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Α.

Η παραπάνω ένσταση εκδικάστηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2007 και τονίσθηκε ότι το κτίριο έπρεπε να επισκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κατά τα έτη 2008 και 2009 διετέθη από το Πολεμικό Μουσείο το χρηματικό ποσό των 218.294,71 €, για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου και μετά το πέρας αυτών ο Πολιτικός Μηχανικός κος Θ.Γ εξέδωσε «Έκθεση Καταλληλότητας Κτιρίου προς Χρήση».
Την 6η Ιουνίου του έτους 2009 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του Παραρτήματος Χανίων από τον τότε κ. Υ.ΕΘ.Α.

Την 5η Νοεμβρίου 2009, το Πολεμικό Μουσείο κατέθεσε στην Υ.Α.Σ αίτηση για τον αποχαρακτηρισμό του κτιρίου του ΠΜ/Παρ-μα Χανίων, η οποία απορρίφθηκε καθόσον δεν είχε εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια εργασιών.

Μετά παρέλευση ενός έτους, ήτοι το Σεπτέμβριο του 2010, το νέο Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου πληροφορήθηκε ότι το κτίριο του Παραρτήματος παρουσιάζει προβλήματα τόσο εισόδου ομβρίων υδάτων στους εκθεσιακούς χώρους όσο και στατικότητας αυτού.

Με απόφαση του ΔΣ/ΠΜ την 30η και 31η Ιανουαρίου 2011 επισκέφθηκε το Παράρτημα Χανίων ο Α’ Αντιπρόεδρος και διαπίστωσε τα σοβαρά προβλήματα του κτιρίου.
Τον Μάιο του έτους 2011 το Πολεμικό Μουσείο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του Παραρτήματος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών.

Το Σεπτέμβριο του έτους 2011 το Πολεμικό Μουσείο απευθύνθηκε στο ΓΕΑ/Γ2 το οποίο ενήργησε ώστε να αποσταλεί Μόνιμη Πολιτική Υπάλληλος του, Πολιτικός – Μηχανικός, από την 126 ΣΜ, η οποία διενήργησε αυτοψία στο κτίριο του Παραρτήματος Χανίων και υπέβαλε Τεχνική Έκθεση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

Κατόπιν των παραπάνω, διατάχθηκε από Γ.Ε.ΕΘ.Α. διενέργεια Ε.Δ.Ε. προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες από της οποίες παρελήφθησαν εργασίες με σοβαρά προβλήματα από τις αρμόδιες επιτροπές στο ΠΜ/Παράρτημα Χανίων και χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας εργασιών.

Η ΕΔΕ περατώθηκε την 17η Ιανουαρίου 2014 με υποβολή πορίσματος προς Γ.Ε.ΕΘ.Α και Εισαγγελία Στρατοδικείου Χανίων.

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2013 επισκέφθηκε το ΠΜ/ΠΧ Ομάδα ειδικών με επικεφαλής τον Διευθυντή του Π.Μ, η οποία διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας καθώς και εκτεταμένες φθορές στην οροφή του κτιρίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει εισροή υδάτων της βροχής κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Το Δ.Σ του Π.Μ έχει λάβει τις σχετικές αποφάσεις για τη σκοπιμότητα της μεταφοράς και εναποθήκευσης των εκθεμάτων του ΠΜ/Παράρτημα Χανίων σε κατάλληλο χώρο, που πληροί τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να μην υποστούν αλλοίωση από μεταβολή καιρικών συνθηκών π.χ. υγρασία, φως, θερμοκρασία περιβάλλοντος κλπ. Επίσης, έχει υποβάλει σχετικές προτάσεις στην Ιεραρχία, καθώς λόγω του πρόσφατου σεισμού στα Χανιά, την 12η Οκτωβρίου 2013, όπως προέκυψε μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΠΜ/ΠΧ από Μηχανικούς της ΥΑΣ (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων), η κατάσταση του έχει επιδεινωθεί περαιτέρω.

Ήδη από την 12η Νοεμβρίου 2013 το Πολεμικό Μουσείο απέστειλε τις προτάσεις του στην Ιεραρχία για την ανάγκη προστασίας των εκθεμάτων του Παραρτήματος Χανίων, τα οποία διατρέχουν τον κίνδυνο φθοράς ή ακόμη και καταστροφής.
Περαιτέρω, το ΓΕΕΘΑ αφού εξέτασε τις δυνατότητες των Γενικών Επιτελείων για σύνταξη ειδικής μελέτης αποκατάστασης σεισμόπληκτου κτιρίου ΠΜ/ Παραρτήματος Χανίων έχει αναθέσει:
(1) Σε πρώτη φάση στην Πολεμική Αεροπορία (ΥΠΕΠΑ) τη σύνταξη προμελέτης του έργου που θα περιλαμβάνει και εκτίμηση κόστους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
(2) Σε δεύτερη φάση θα εκτιμηθεί αν η οριστική μελέτη θα συνταχθεί με μέριμνα της Π.Α. ή θα ανατεθεί σε εξωτερικό εξειδικευμένο μελετητή καθώς απαιτείται εξειδικευμένους μηχανικούς με ανάλογη εμπειρία.
(3) Η οριστική μελέτη επισκευής θα υποβληθεί στην Υ.Α.Σ. για έγκριση και παράλληλα θα προωθηθούν ενέργειες εξασφάλισης χρηματοδότησης για την εξέλιξη του έργου (ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020).
Τέλος, στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η διάθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού χώρου 200τ.μ. περίπου στο Φρούριο «ΦΙΡΚΑ» στο λιμάνι των Χανίων για μεταστέγαση του Π.Μ/Παράρτημα Χανίων.»