Το 20% των οφειλών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, ένα ποσό της τάξης των 25 δισ. ευρώ, προέρχεται από μη βιώσιμες εταιρείες, ενώ το ένα τρίτο των επιχειρήσεων βρίσκεται σε απολύτως υγιή κατάσταση, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή.

Το δημοσίευμα, το οποίο στηρίζεται σε στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων,
επισημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα βελτίωνε σημαντικά τις προοπτικές του με κατάλληλη αναδιάρθρωση του χρέους του.

Τις σχετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει οι εταιρείες Grant Thortnon, Price Waterhouse Coopers και KPMG.

Με δεδομένο ότι οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ανέρχονται στα 124 δισ. ευρώ, οι εκτιμήσεις διαμορφώνουν το ύψος των δανείων που προέρχονται από μη βιώσιμες επιχειρήσεις σε περίπου 25 δισ. ευρώ.

Στην ημερίδα συζητήθηκε το θέμα της αναζήτησης εξωδικαστικής λύσης για τη διευθέτηση χρεών με ταχείες διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα με θετική επίπτωση στην οικονομία και ελάχιστο διοικητικό βάρος. Η λύση της διευθέτησης χρεών θα λειτουργήσει εξυγιαντικά για όλο το σύστημα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν να αναπτυχθούν, αλλά και να απελευθερωθούν πόροι από τα λιμνάζοντα χρέη.

Η μελέτη της Price Waterhouse Coopers σε 2.959 επιχειρήσεις, προσδιορίζει τον αριθμό των μη βιώσιμων σε 650. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πεδίο των βιώσιμων και μη βιώσιμων, υπολογίζεται στα 25 δισ. ευρώ και το κόστος αναχρηματοδότησης αυτών που έχουν βιώσιμα χαρακτηριστικά σε επιπλέον 10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την PwC, η αναδιάρθρωση των χρεών των μη βιώσιμων εταιρειών θα απελευθερώσει ρευστότητα, αλλά και περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα αποδοθούν στην παραγωγή. Με τον τρόπο αυτό θα κινητοποιηθούν κεφάλαια 7 δισ. ευρώ, καθώς η αναχρηματοδότηση της εταιρικής οικονομίας θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η συζήτηση για τα νομικά προβλήματα επικεντρώθηκε στον πτωχευτικό κώδικα, πολλές από τις διατάξεις του οποίου, όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα, είτε παρατείνουν τη δικαστική λύση των υποθέσεων είτε αποτελούν από μόνες τους εμπόδια σε ενδεχόμενη διευθέτηση χρεών στο εξωδικαστικό επίπεδο.

Η προτεραιότητα των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων, αποτελεί βασικό πρόβλημα στην προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των πιστωτών και στο κίνητρο εξωδικαστικής λύσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη. H μελέτη, που έχει διενεργήσει η KPMG προτείνει την ενιαία αντιμετώπιση των οφειλών προς τις τράπεζες και το Δημόσιο στο πλαίσιο μιας εξωδικαστικής προσπάθειας διευθέτησης του χρέους, που μπορεί να περιλαμβάνει και το «κούρεμα» μέρους της οφειλής που προέρχεται από τόκους.

newmoney.gr