Ο Α’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία, στα γραφεία του Συλλόγου, την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014.

Μετά την αιμοδοσία ο αιμοδότης παραλαμβάνει ατομική κάρτα όπου αναγράφονται η ομάδα αίματος του και οι μονάδες που έχει δώσει και την οποία πρέπει να κρατά κάθε φορά που δίνει αίμα ή όταν χρειαστεί αίμα για τον ίδιο ή για κάποιον άλλο. Παράλληλα ενημερώνεται το αρχείο του Συλλόγου μας με τις μονάδες που έχουν τα μέλη και όταν χρειαστεί υπάρχει η κατάλληλη κινητοποίηση.

Η εθελοντική προσφορά αίματος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι βασικός πυλώνας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Μια έμπρακτη έκφραση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι η προσφορά ποσότητας αίματος από υγιείς δότες, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για μετάγγιση σε άρρωστο. Η αιμοδοσία αποτελεί ένα δώρο ζωής για κάποιον ο οποίος έχει απόλυτη ανάγκη από μετάγγιση αίματος. Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, 60% του πληθυσμού θα χρειαστεί μετάγγιση ολικού αίματος ή ενός εκ των στοιχείων του σε κάποια στιγμή της ζωής του. Παράλληλα μόνο 5% των ατόμων που θα μπορούσαν να είναι αιμοδότες, δίνουν αίμα. Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ελλείψεων, καθοριστικών για τη ζωή ασθενών που έχουν ανάγκη την άμεση μετάγγιση αίματος.