Στην εποχή του Ίντερνετ μπαίνουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική φάση λειτουργίας του συστήματος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και δηλώσεων καλλιέργειας και εκτροφής για το 2011.

Από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου οι παραγωγοί που δεν έχουν μεταβολές στα στοιχεία τους σε σχέση με το 2010 μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opekepe.gr/ και να δίνουν το ΑΦΜ τους.
Στη συνέχεια ακολουθούν τις απλές οδηγίες και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και την εκτυπώνουν σε δύο αντίγραφα. Καταθέτουν υπογεγραμμένα εντός 15 ημερών τα αντίγραφα της αίτησης σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για επικύρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://test.dikaiomata.gr/AEE2011 ONLINE και εκεί ο δικαιούχος καλείται να γράψει σε ένα κουτί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και σε ένα δεύτερο τον μοναδικό αριθμό φορολογικής δήλωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους 2009. Βεβαίως, δεν σταματούν εκεί οι υποχρεώσεις των παραγωγών που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζει ότι «η μη έντυπη κατάθεση και έγκαιρη επικύρωση της αίτησης οδηγεί σε ακύρωση αυτής και απαιτεί την εκ νέου υποβολής της.

Σύντομα η εφαρμογή θα επεκταθεί για να επιτρέπει τη διαδικτυακή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προηγούμενου έτους 2010. Θα υπάρξει σύντομα νέα ανακοίνωση μόλις θα είναι δυνατή και η υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 με μεταβολή αλφαριθμητικών στοιχείων.