Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Πλατανιά ότι η ευνοϊκή ρύθμιση του Νόμου 4257/14 που αφορά τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο, λήγει στις 14/8/2014 (τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων).

Παρακαλούμε τους δημότες όπως προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Πλατανιά προκειμένου να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους με την ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου βάση της οποίας μπορούν να επωφεληθούν από τις προσαυξήσεις ακόμη και με έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου (για τις βεβαιωμένες οφειλές μέχρι το έτος 2009).

Επίσης ενημερώνουμε ότι και οι τελευταίοι λογαριασμοί άρδευσης που αφορούσαν την χρήση του 2013 είναι πλέον ληξιπρόθεσμοι και παρακαλούμε στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας Άρδευσης όπως προσέλθετε άμεσα στον Δήμο για την τακτοποίηση των οφειλών σας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος από τις 20 /8/2014 θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο για την είσπραξη των οφειλών του όπως διακοπή υδροδότησης με την αφαίρεση των υδρομέτρων της άρδευσης και δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας στις αρμόδιες εφορίες.