Την αντίθεσή του στην εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκφράζει με επιστολή του προς την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ακολουθεί η επιστολή 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» που μεταφέρουν την αρμοδιότητα κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων- διαμερισμάτων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου. 

Η αντίθεσή μας αυτή στηρίζεται στα παρακάτω:
1. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων αποτελούν παραδοσιακά πια, μέλη των επιμέρους Εμπορικών Επιμελητηρίων, ενώ το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο αν και αποτελεί «…ένα εξειδικευμένο φορέα στον τουρισμό για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος…» όπως αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, λογικό να μην έχει την πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών αυτών των κατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις από τόπο σε τόπο.

2. Μένοντας σε αυτό το σκεπτικό, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο επιπροσθέτως, δεν έχει φυσική παρουσία στην περιοχή μας, οπότε εκτός της έλλειψης της πλήρους εικόνας είναι πιθανό οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα και οι επιχειρηματίες να οδηγηθούν σε πολυέξοδες και βασανιστικές μετακινήσεις για την διεκπεραίωση συναλλαγών που μέχρι σήμερα έκαναν στον τόπο τους

3. Οι ιδιαιτερότητες αυτές που προαναφέραμε, αλλά και η σημαντικότητα της ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου στην περιφέρειά μας και η συνεισφορά του στο τοπικό εισόδημα, οδήγησαν τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων να δημιουργήσουν ξεχωριστά Τμήματα Τουρισμού, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων υποστήριξης του κλάδου. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

- Σε συνεργασία με τους υπολοίπους φορείς του Νομού προωθούμε καινοτόμες και ευέλικτες στρατηγικές που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού. Βασική μας επιδίωξη θα είναι να υπάρξει προώθηση και προβολή της Κρήτης ως ενιαίου τουριστικού προορισμού.
- Δημιουργήσαμε και τα τέσσερα επιμελητήρια της Κρήτης την Ανοικτής Σύμπραξης Τουριστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΑΣΤΑΚ), με σκοπό την προώθηση του τουρισμού και την ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού.
- Παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους επιχειρηματίες / μέλη του Επιμελητηρίου -εκπαίδευση σε προγράμματα ηλεκτρονικών κρατήσεων, social media, εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως κινέζικα, ρώσικα κ.α. 
- Μέσω του Τμήματος Τουρισμού και σε συνεργασία με τους υπολοίπους φορείς του Νομού θα προωθήσουμε καινοτόμες και ευέλικτες στρατηγικές που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. Βασική μας επιδίωξη θα είναι να υπάρξει στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και με τις επιτροπές τουρισμού των δήμων του νησιού για προώθηση και προβολή της Κρήτης ως ενιαίου τουριστικού προορισμού.
- Πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις για επέκταση ωραρίου αρχαιολογικών χώρων
- Πραγματοποιούμε παρεμβάσεις προς την πολιτεία λχ για την επαναφορά του μέτρου για τον Κοινωνικό τουρισμό, για το ΕΕΤΗΔΕ, το μειωμένο ΦΠΑ κλπ
- Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τρίτους φορείς όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα (πχ Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης) και προχωρά σε εφαρμογές χρήσης ανοιχτών δεδομένων καλύπτοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης ΤΠΕ και την ανάληψη σχετικών δράσεων από τους αρμόδιους φορείς στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου.

4. Στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι προβλέπεται η σύσταση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Όμως δεν αναφέρεται το δεδομένο ότι σήμερα τα Επιμελητήρια, διαθέτουν ήδη σε πλήρη λειτουργικότητα και χωρίς προβλήματα πλέον υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, και Μιας Στάσης, έχουν ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και πλήρη μηχανοργάνωση για τις συναλλαγές με τα μέλη τους, ενώ παράλληλα έχουν προσαρμόσει τα οργανογράμματα τους και τους ανθρώπινους πόρους του πάνω στο ΓΕΗ, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι λογικό λοιπόν να γίνει μια αξιοποίηση όλου αυτού του κεφαλαίου γεγονός που αναγνωρίζει και το ίδιο το άρθρο (να εξυπηρετούνται από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού Επιμελητηρίου του τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους που μέχρι σήμερα τους εξυπηρετούσε)

Πάνω από όλα πιστεύουμε ότι ο φυσικός φορέας των επιχειρήσεων είναι τα κατά τόπους περιφερειακά Επιμελητήρια. Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε να αναθεωρήσετε τις προαναφερθείσες διατάξεις και να εκχωρήσετε την αρμοδιότητα κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων στα Εμπορικά Επιμελητήρια.