Σήμερα το μεσημέρι ώρα 13.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τύπου του Δήμου Χανίων, η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων», παρουσία και του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη παρουσίαση του εν λόγω έργου, καθώς και ο σχεδιασμός των έργων διαχείρισης απορριμμάτων για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».