Δείτε ορθογραφία και θαυμάστε Ελληνικά...Μετά βέβαια πως είναι δυνατόν να θέλουν την ...

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η !!!

Ντροπή...'


Κ.Σ