Χωρίς ΑΦΜ θα μείνουν ξαφνικά από τον επόμενο μήνα περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις που δεν δίνουν «σημεία ζωής» ή έχουν παραβάσεις και χρέη στην εφορία, σύμφωνα με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο η πραγματική «είδηση» κρύβεται αλλού: νόμοι ψηφίζονται, μέτρα εξαγγέλλονται και το μόνο που εφαρμόζεται είναι… μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ούτε πια η κυβέρνηση και οι βουλευτές δεν ξέρουν πια τι νόμους βγάζουν.

Άλλη μια απόδειξη της αβάσταχτης προχειρότητας (και «άγνοιας νόμου» που θεωρείται ασυγχώρητη και για τον απλό πολίτη) με την οποία νομοθετεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι ότι στις 212 σελίδες με τα 232 άρθρα του νέου πολυνομοσχεδίου, κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθεί και μία διάταξη που θα …ενεργοποιήσει το μέτρο για να απενεργοποιούνται τα «ύποπτα» ΑΦΜ, τα οποία έπρεπε να είχαν ήδη απενεργοποιηθεί εδώ και τρία χρόνια με άλλο νόμο που ψήφισαν αλλά δεν ενεργοποίησαν ποτέ!

Το ζήτημα πλέον είναι πως αν τα μέτρα εφαρμόζονταν σωστά στον χρόνο που έπρεπε, δεν θα χρειαζόταν να ασχολείται και πάλι το Κράτος με τα ίδια και τα ίδια. Αν δεν εφαρμόστηκαν όμως, θα πρέπει να προκύπτουν και ευθύνες για εκείνους που παραβίασαν το νόμο, επειδή δεν φρόντισαν να τον εφαρμόσουν!

Συγκεκριμένα:
- Το 2011, με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3943 (ΦΕΚ 66 Α΄) δόθηκε η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει διαδικασία εκκαθάρισης του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους τους φορολογούμενους είτε λόγω μη χρησιμοποίησής τους κλπ κλπ

- Με την απόφαση ΠΟΛ.1160/22.7.2011 ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος εξέδωσε οδηγίες για να καθίσταται ανενεργός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) επιτηδευματία, φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, όταν:
α) εμφανίζεται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία
β) δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη ή
γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του ή
δ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Προέβλεπε επίσης, όπως και το νέο πολυνομοσχέδιο διαδικασία ενημέρωσης και ειδοποίησης του φορολογουμένου: «Ο επιτηδευματίας ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρείται ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και η καταχώριση αυτή είναι ορατή από όλα τα υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ.

Όριζε μάλιστα ότι «η εν λόγω διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και επαναλαμβάνεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προηγηθείσα περίοδο».

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δε μπορεί από την καταχώρισή του να:
• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.
• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, κλπ κλπ
• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).
• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Η αδρανοποίηση των ανενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών
• την είσπραξη όλων των οφειλών, κλπ κλπ

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται, εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανενεργού, παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται οίκοθεν στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

- Μισό χρόνο αργότερα, το 2012 με την απόφαση ΠΟΛ.1035/1.2.2012 και πάλι ο κύριος Βενιζέλος έδινε «συμπληρωματικές διευκρινήσεις» σχετικά με τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Όριζε μεταξύ άλλων ότι στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνεται ότι ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης εμπίπτει σε ένα από τα κριτήρια απενεργοποίησης (βάσει της ΠΟΛ.1160/22.7.2011) αποστέλλεται πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία καλείται εντός μηνός, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της. Η ανάκτηση του Α.Φ.Μ. γίνεται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.

newmoney.gr