Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ενημερώνει τους επιχειρηματίες της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) «ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ότι ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα που τους επιδοτεί με ποσά από 375 ευρώ και μέχρι 450 ευρώ ανά μήνα για τέσσερις (4) μήνες για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο γενικό ή ειδικό μητρώο ανεργίας που συμμετέχουν ως ωφελούμενοι/ες στο εγκεκριμένο Σχέδιο.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων αφορά συνολικά την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», από όλη τη χώρα, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013.

Σημειώνεται ότι, στο ΤοπΣΑ «ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» συμμετέχουν συνολικά 100 ωφελούμενοι/ες που προέρχονται από τους Δήμους Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων και δύναται να συμμετέχουν στην επιδοτούμενη απασχόληση. Το εγκεκριμένο Σχέδιο εντάσσεται στη Δράση 7 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής από τις 24/7/2014 στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στα Χανιά (Τζανακάκη 80 & Κορνάρου, Τηλ. Κέντρο: 28210 71121).