Τελευταία ενημέρωση: 19:33

Στις 7 περίπου το απόγευμα παρουσιάστηκε πρόβλημα στη λειτουργία του Facebook. Η σελίδα είτε δεν άνοιγε καθόλου, είτε άνοιγε με μεγάλη καθυστέρηση. Η ένδειξη που υπήρχε ήταν η εξής:

"Sorry, something went wrong. We' are working on getting this fixed as soon as we can", δηλαδή: "Λυπούμαστε, κάτι πήγε λάθος. Εργαζόμαστε προκειμένου να το διορθώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε".

Μισή ώρα περίπου αργότερα αποκαταστάθηκε η λειτουργία του