Με τρία δάνεια και συνολικές οφειλές που άγγιζαν τις 155.000 ευρώ, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων με την οποία οφειλέτης καλείτε να καταβάλει δόση 100 ευρώ, "σώζοντας" ταυτόχρονα τα περιουσιακά του στοιχεία, αποτελεί πραγματικό δώρο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας,

"ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 746/2013/20-06-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχε την
προσωρινή υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και τέλος, την καταβολή του ποσού των 100 ευρώ μηνιαίως για μία πενταετία.

Για τη διάσωση δε, της κύριας κατοικίας του, θα καταβάλλει το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως μετά την πάροδο της ως άνω πενταετίας και έως την έκδοση της οριστικής απόφασης".

Το Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί "τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 - 13.00  και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:

Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68, 731 00 ΧΑΝΙΑ Τηλ. : 2821086245 Φαξ : 2821086245 e-mail: [email protected] www.eeke".