Δίδεται στην δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλου στην με Α.Π. 626/01-07-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Δεύτερη φάση του Καλλικράτη -Προτεινόμενο Σχέδιο Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης».

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τον Υπουργό Εσωτερικών:

«Ποιες είναι οι θέσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών επί των δύο προαναφερθέντων θεμάτων, δηλαδή :
α΄) της επεξεργασίας της προβλεπόμενης δεύτερης φάσης του Καλλικράτη και
β΄) του προτεινόμενου Σχεδίου Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης;»

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε., έχει ολοκληρώσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την άμεση εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Προγράμματος «Καλλικράτης». Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και αναμένεται άμεσα η υλοποίησή τους.

Ενδεικτικά, στον πρώτο άξονα για τη στρατηγική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται δράσεις, όπως η βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων, ο εξορθολογισμός της διαχείρισης των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η βελτίωση της ποιότητας στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων. Ο δεύτερος άξονας για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των Δήμων περιλαμβάνει, κυρίως, δράσεις απλούστευσης των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων, αναδιοργάνωσης των οργανωτικών τους μονάδων, καθώς και αναβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων. Ο τρίτος άξονας αφορά στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους, μέσα από την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ο δε τέταρτος άξονας αφορά στην προετοιμασία και υποστήριξη των Δήμων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Ειδικές δράσεις θα υλοποιηθούν ενδεικτικά για την υποστήριξη των νησιωτικών και ορεινών Δήμων καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν μέσω της προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και απλούστευσης της εποπτείας που ασκεί η Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τέλος, όσο αφορά στο σχέδιο Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη υποβληθεί προς διαβούλευση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) καθώς και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), τις απόψεις των οποίων αναμένει το Υπουργείο Εσωτερικών.»