Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι έληξε χθες, 05/08/2014, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών ψεκασμών δακοκτονίας στην περιοχή του Αποκόρωνα (ΑΔΑ: 7ΝΥΡ7ΛΚ-Β95), χωρίς να παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος.

Η σχετική προκήρυξη είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και είχε επίσης αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων της Αντιπεριφέρειας Χανίων, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας. Υπήρξε δε ιδιαίτερη επικοινωνία με τον Δήμο Αποκορώνου καθώς αφενός μεν το αντικείμενο της προκήρυξης αφορά τις τοπικές κοινότητες του Δήμου και αφετέρου δε μεταξύ των κριτηρίων πρόσληψης ήταν και η εντοπιότητα των προσλαμβανομένων.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη δημοσιευτεί ο τρίτος διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου δολωματικών ψεκασμών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αποκορώνου (ΑΔΑ: 7Γ167ΛΚ-6Κ8) με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και διενέργεια του διαγωνισμού την 8η Σεπτεμβρίου 2014.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου έχουν αναρτηθεί δακοπαγίδες σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου για την παρακολούθηση της πορείας του δακοπληθυσμού ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι για την πορεία της δακοπροσβολής από τους αρμόδιους γεωπόνους (επόπτη και τομεάρχες δακοκτονίας). Με βάση τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν από την παρακολούθηση των δακοπληθυσμών και της δακοπροσβολής θα εκδίδονται δελτία τύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να ενημερώνονται οι παραγωγοί του Αποκόρωνα για την προστασία του ελαιοκάρπου. Καλούνται δε οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο, για την περιοχή γεωπόνο της υπηρεσίας μας κ. Γαλάνη Αντώνη στα τηλ. 2821346523, κιν. 6985752914.