Τις εισαγωγές βοείου κρέατος και ζώντων ζώων από τη Ρουμανία αποφάσισε να διακόψει η Ρωσία.

Η απόφαση έρχεται σε απάντηση δυτικών κυρώσεων εναντίον της Μόσχας για την ουκρανική κρίση. 

Η ρωσική υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης ανακοίνωσε ότι η διακοπή είναι προσωρινή και οφείλεται στην «εμφάνιση κρουσμάτων σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (νόσος των τρελλών αγελάδων)», στη Ρουμανία.

newpost.gr