Ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει ότι άρχισε η έκδοση αδειών Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015.

Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει την 20η Αυγούστου 2014 και λήγει την 28η Φεβρουάριου 2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 112022/2168/5-8-2014/5-8-/2014 (ΦΕΚ Β΄2154).

Από 20 Αυγούστου 2014 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014 το κυνήγι επιτρέπεται μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης των αποδημητικών. 

Το κυνήγι του λαγού αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει την 10η Ιανουαρίου 2015, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό ένα (1) λαγό ανά έξοδο.

Το κυνήγι της νησιωτικης πέρδικας αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2014, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό τέσσερις (4) πέρδικες ανά έξοδο.

Για την έκδοση της άδειας πρέπει να προσκομισθεί το βιβλιάριο θήρας, δελτίο κατοχής όπλου (ή βεβαίωση από την αστυνομία για όσους δεν έχουν όπλο στο όνομα τους) και έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ: 

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή Βεβαίωση οπλοκατοχής από την Αστυνομία. 
2) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψεως).
4) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (Βεβαίωση από Δήμο ή Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού).
5) Βεβαίωση Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών από την Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών. 

Το κόστος των αδειών θήρας είναι: Τοπική 104,78€ - Περιφερειακή 124,78€ - Γενική 154,78€