Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά το μήνα Ιούλιο του 2014.

Αναλυτικότερα: 

ΙΟΥΛΙΟΣ

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο 26.108

Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη 2.760

Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών 28.868

H συνολική κίνηση εμφανίζει αύξηση έναντι του Ιουλίου του 2013 κατά 6,53%.