Η Ένωση Σητείας στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης και των στόχων που έχουν τεθεί θα προβεί στην παραλαβή οινοστάφυλων εσοδείας 2014.

Τα οινοστάφυλα θα γίνονται δεκτά βάση ποιοτικών κριτηρίων (εικόνα, βαθμός ωρίμανσης) και μόνο σε καθαρές πλαστικές κλούβες. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την συγκομιδή έως την παράδοση ,να μην υπερβαίνει τις 2 ημέρες.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στους παραγωγούς που εκκρεμούν οικονομικές υποχρεώσεις από αγροτικά προϊόντα προηγούμενων ετών, θα εξοφληθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της μετατροπής της Ένωσης, όπως ορίζει ο νόμος.

Σε ότι αφορά την πληρωμή των σταφυλιών της φετινής περιόδου έχει υποβληθεί ανάλογο αίτημα στη Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων μας προς αυτήν, να στηρίξει οικονομικά τη δραστηριότητα της οινοποίησης αφενός μεν η Ένωση να εξοφλήσει τους παραγωγούς και αφετέρου να διασφαλιστεί με τα νέα δεδομένα η ορθή και βιώσιμη διαχείριση των αγροτικών προϊόντων.

Οι Διοικήσεις και οι εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών που συμμετέχουν στην προσπάθεια επαναλειτουργίας της Ένωσης σε μια υγιή βάση, είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν καθοριστικά προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των αγροτών, της στήριξης των προϊόντων τους, της ανάκτησης της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, αναδεικνύοντας παράλληλα και την κοινωνική παρουσία που επιβάλλει η Συνεταιριστική ιδέα.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται επικοινωνώντας στα τηλέφωνα 28430 29350 / 28430 25200 και 28430 29991.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της οινοποίησης και τις τιμές αγοράς των σταφυλιών.

paseges.gr