Την άμεση εφαρμογή μέτρων ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοιρινό κρέας, αλλά και δράσεις για την υγεία των μελισσών και για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διοξίνης ανακοίνωσε η Κομισιόν στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τους 27 δίχασε η μεταφορά των περιβαλλοντικών μέτρων στον πρώτο πυλώνα.

Όλα τα κράτη μέλη αναγνώρισαν τον στόχο της βιώσιμης διαχείρισης της ευρωπαϊκής γεωργίας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ωστόσο, ενώ ορισμένες αντιπροσωπείες συμφωνούν με την πρόταση της Κομισιόν το κύριο στοιχείο του πρασινίσματος της ΚΑΠ να είναι στον πρώτο πυλώνα, ορισμένα κράτη προτιμούν τα περιβαλλοντικά μέτρα να παραμείνουν μέρος του δεύτερου πυλώνα και της αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη τόνισαν τη σημασία της πράσινης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και θεωρούν ότι θα χρειαστούν ειδικά μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, η προεδρία θα οργανώσει συζήτηση με κύριο θέμα την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη, την οποία η Κομισιόν έχει ορίσει ως ένα από τους κύριους στόχους της ΚΑΠ. Τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις αυτές αναμένεται να εγκριθούν στο Συμβούλιο του Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του θεσμικού διαλόγου, η Κομισιόν θα προτείνει τις νομοθετικές της προτάσεις για την ΚΑΠ τον Ιούλιο του 2011.
Όσον αφορά στην αποθεματοποίηση για το χοιρινό, η επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Επιπλέον, θα συσταθεί ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει εταίρους του κλάδου της χοιροτροφίας και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Η ομάδα αυτή θα επεξεργαστεί μεσοπρόθεσμα μέτρα για την χοιροτροφία, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα της αποθεματοποίησης, της ασφάλισης αλλά της διεθνούς προώθησης του ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος. Με τις προτάσεις της Κομισιόν συμφώνησαν τα περισσότερα κράτη μέλη.
Θετικά υποδέχτηκε τις προτάσεις και η Copa-Cogeca, η οποία είχε απευθύνει έκκληση για άνοιγμα της αποθεματοποίησης για το χοιρινό. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της οργάνωσης, Πέκα Πέσονεν, οι τιμές του χοιρινού στην αγορά βρίσκονται 10% κάτω από τα επίπεδα του 2009.

Οι 27 ενημερώθηκαν από την Κομισιόν και για το θέμα της υγείας των μελισσών. Η Κομισιόν, στη σχετική ανακοίνωσή της, προαναγγέλλει τη δημιουργία Κοινού Εργαστηρίου Αναφοράς, την ενίσχυση του μηχανισμού παρακολούθησης των ασθενειών των μελισσών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα για τις μέλισσες.
Η ουγγρική προεδρία ευελπιστεί ως το Μάιο να παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα, ενώ θα εγκαινιάσει συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εθνικές αρχές και του μελισσοκόμους.

Η γερμανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τη μόλυνση ζωοτροφών με διοξίνη, που πέρασε στην παραγωγή αυγών, πουλερικών και χοιρινού κρέατος. Όπως ανακοινώθηκε, έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, με τον αποκλεισμό των ύποπτων εκμεταλλεύσεων μέχρι να επιβεβαιωθεί με αναλύσεις ότι δεν έχουν μολυνθεί με διοξίνη.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα ασφάλειας των τροφίμων πληροφόρησε έγκαιρα και ότι χρειάζεται μόνο κάποιες προσαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν θα προτείνει τέσσερις δράσεις: καλύτερη καταχώριση των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται λίπη για ζωοτροφές, καλύτερο διαχωρισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιπών για ζωοτροφές από τα άλλα λίπη, καλύτερο μηχανισμό παρακολούθησης της διοξίνης και υποχρέωση αναφοράς από τα ιδιωτικά εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις διοξίνης. Τα περισσότερα κράτη μέλη στηρίζουν τις προτάσεις αυτές.