Απο τον ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνεται ότι προκειμένου να γίνει κλάδεμα δένδρων πλησίον των γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης όπως παρακάτω:

Κυριακή 24.8.2014 από ώρα 07.30 π.μ. έως 08.30 π.μ. στις περιοχές: Βαρύπετρο, Λυγιδές, Μυλωνιανά, Αντλιοστάσιο Ο.Α.ΔΥ.Κ., περιοχή Λιμνούπολης, ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 

Κυριακή 24.8.2014 από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. στις περιοχές: Αγυιά, Επισκοπή Αγυιάς, Αλικιανός, Βατόλακκος, Φουρνές, Σκηνές, Μεσκλά, Ζούρβα, Θέρισσο, Νέα Ρούματα, Πρασσές, Λάκκοι, Ομαλός.