Ουδεμία ενημέρωση δεν έχουν στο υπουργείο, για το αν μειώθηκαν τα έσοδα των δήμων μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, αλλά και για το κατά πόσο αξιοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας.

Σε ερώτηση που κατέθεσε, ο βουλευτής Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης ρωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς:

1.Ασκούνται κανονικά από την Ελληνική Αστυνομία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που μεταφέρθηκαν στις 23/9/2013;
2. Έχουν επηρεαστεί τα έσοδα των Δήμων με τις προαναφερθείσες αλλαγές;
3. Πως αξιοποιήθηκαν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Δήμων (αυτοκίνητα, μηχανές, εξοπλισμός κτλ) που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας;
4. Πόσοι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισαν παράλληλη άσκηση μιας ή περισσότερων εκ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου;
5. Έχουν εκδοθεί εγκύκλιες οδηγίες που να αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 81 και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Στην απάντησή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, ήδη από την 30-08-2013 και με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης κενού στον τομέα της τοπικής αστυνόμευσης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε σχετική διαταγή προς όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, στην οποία δίνονταν κατευθυντήριες οδηγίες και εντολές για πλήρη δραστηριοποίηση αυτών στην αντιμετώπιση ζητημάτων αστυνόμευσης, των οποίων την αρμοδιότητα ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία (π.χ. παρεμπόριο, ηχορρύπανση, έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.), τόσο για την περίοδο από την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α έως και την 22-09-2013 όσο και μετά την οριστική κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Τέλος, επισημαίνεται, ότι το Υπουργείο μας και την Ελληνική Αστυνομία αξιοποιείται ουσιαστικά και κατά τον πλέον επωφελέστερο, για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, τρόπο η πλειοψηφία των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, που εντάχθηκαν στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκούσαν κατά το παρελθόν υπηρεσίες δημοτικής αστυνόμευσης σε επίπεδο Δήμου.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.»

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν διαθέτουν στοιχεία ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στα έσοδα των ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων των δήμων που χρησιμοποιούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Θα θέλαμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να ελαχιστοποιήσουν, ακόμα και να εκμηδενίσουν τυχόν απώλεια των εσόδων τους, αφενός με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας από την ΕΛ.ΑΣ με την παράλληλη πρόβλεψη ότι δεν θίγονται τα έσοδα των δήμων, και αφετέρου με την πρόβλεψη της δυνατότητας της ανάθεσης άσκησης κάποιων από τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας σε δημοτικούς υπαλλήλους, που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του δημάρχου. Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρο 102) διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και διαχείριση εν γένει της περιουσίας τους με σκοπό την κατά το δυνατό προσφορότερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου και τοπικού συμφέροντος.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και , μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.»