Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.30π.μ., στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι, πραγματοποιήθηκε η Υπογραφή Σύμβασης του παρακάτω έργου μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου του έργου:

• “Κατασκευή Έργων Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου και Αντιπλημυρικής Προστασίας Δήμου Πλατανιά”, προϋπολογισμού 245.000,00 €,μεταξύ του Δήμου Πλατανιά με τον αναδόχου του Έργου Νικάκη Κων/νου του Ελευθερίου .

• Συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Βουκολιών προβλέπεται :
-η αποκατάσταση της βατότητας δημοτικών οδών σε σημείο που έχουν υποστεί μεγάλες φθορές,κατασκευή νέων ασφαλτικών, τοιχία αντιστήριξης κλπ.

• Στην Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου προβλέπεται :
-η ανακατασκευή , τοιχία αντιστήριξης, τσιμεντόστρωσεις αγροτικών οδών σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιές κλπ.

• Στην Δημοτική Ενότητα Πλατανιά προβλέπεται :
-η κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων , τσιμεντόστρωση σε οδοποιία σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιά

• Στην Δημοτική ενότητα Μουσούρων προβλέπεται:
- τσιμεντόστρωση αγροτικής οδοποιίας σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιές

Χρόνος αποπεράτωσης του έργου σε δώδεκα (12) μήνες
Η Χρηματοδότηση προέρχεται από την Περιφέρεια Κρήτης ΣΑΕΠ 002 .