Στη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος στο οποίο θα καταγράφονται καθημερινά τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, καθώς και η συμπεριφορά των εξεταστών και των εκπαιδευτών τους, προχωρεί το υπουργείο Μεταφορών.

Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχ. Παπαδόπουλου, που υπεγράφη την Τρίτη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της διαφθοράς στον τομέα χορήγησης των διπλωμάτων οδήγησης.

Με το σύστημα αυτό, το υπουργείο Μεταφορών επιδιώκει «να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η διαφάνεια όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στις δοκιμασίες-εξετάσεις για τη χορήγηση διπλωμάτων».

Συγκεκριμένα, όλοι οι εξεταστές της χώρας υποχρεούνται καθημερινά να καταγράφουν στοιχεία από το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, όπως τον συνολικό αριθμό των εξεταζομένων, τον συνολικό αριθμό των επιτυχόντων, αλλά και το ποσοστό επιτυχίας ανά κατηγορία οχήματος, ανά φύλο και κατηγορία ηλικιών εξεταζομένων υποψηφίων.

Επίσης, θα καταγράφουν τον συνολικό αριθμό και το ποσοστό των σημείων απόρριψης των αποτυχόντων, τον συνολικό αριθμό των εξεταζομένων ανά εξεταστή και εκπαιδευτή, όπως και το ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας ανά εκπαιδευτή και εξεταστή κ.λ.π.

«Το μέτρο αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο θέμα της εξέτασης υποψηφίων οδηγών που μελετάμε. Από τα καταγεγραμμένα στοιχεία και από τις παραπάνω αναφορές επιδιώκουμε να υπάρξει ανάλυση βάσει ποιοτικών στατιστικών μεθόδων, προκειμένου να έχουμε την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των διεξαγομένων εξετάσεων από κάθε εκπαιδευτή και εξεταστή», είπε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχ. Παπαδόπουλος.

in.gr