Με απόφαση του Δημάρχου Βιάννου, κ. Παύλου Μπαριτάκη , ορίστηκαν σήμερα 2η Σεπτεμβρίου οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου ως εξής:

Αντιδήμαρχοι Δήμου Βιάννου :

Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος Καθαριότητας , Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Διοίκησης, ο κ. Γιαμαλάκης Νικήτας .

Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης, λειτουργίας Βιολογικών καθαρισμών, και Πρωτογενή Τομέα, ο κ. Ψυλλάκης Γεώργιος.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Βιάννου :

Οικονομικών αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας, Ηλεκτροφωτισμού και αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων (πηγών), ο κ. Σταυρακάκης Μηνάς.

Ιστορίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, λειτουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ολοκαυτώματος Βιάννου , Ανάδειξη φαραγγιών του Δήμου, και κατασκευής των φραγμάτων Αμιρων – Αγίου Βασιλείου και Καλαμίου, ο κ. Συγγελάκης Αριστομένης .

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δημαιρεσιών που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για τη νέα δημοτική περίοδο (Κυριακή 7/9/2014, 18:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα ), πρόκειται να προταθεί ως Πρόεδρος του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης, κ. Ζερβουδάκης Εμμανουήλ.